Ši priemonė skirstoma į tris fazes. 1 fazė – MVĮ naujos idėjos mokslinės ar techninės galimybės ir komercinio potencialo nustatymas (koncepcijos įrodymas), kad galėtų parengti inovacijų projektą. 2 fazė – vykdyti demonstravimo veiklas (tyrimams, prototipui, vystymosi studijoms, projektavimui, novatoriškų procesų bandymui, produktams ir paslaugoms, patvirtinimui, rezultatų patvirtinimui ir t. t.) ir pateikimą į rinką, skatinant įsitraukti galutinius naudojus arba potencialius klientus. Dalyvaujant pirmoje fazėje yra galimybė gauti 50 000 EUR finansavimą galimybių studijai atlikti ir verslo planui sukurti.  Dalyvaujant antrame etape yra galimybė gauti  0,5 mln. – 2,5 mln. EUR finansavimą inovacijos (produkto) plėtrai ir pritaikymui rinkoje. Abu etapai yra orientuoti į inovatyvius produktus ir jų paruošimą komercializacijai. Trečiasis etapas suteikia galimybę gauti nemokamų verslo konsultacijų.