PRAGUE

Sporto rėmimo fondas

Sporto rėmimo fondo kvietimai yra suskirstyti į dvi dalis.

Pirmasis kvietimas yra administruojamas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir yra skirtas šioms projektų sritims finansuoti:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, kurių planuojamos įgyvendinti veiklos yra susiję su šiomis sritimis.

Vienas projektas gali apimti visas viršuje minimas sritis.

Bendras kvietimo biudžetas – 21 mln. Eur ir yra suskirstytas proporcingai – 8, 3 mln. Eur yra skiriama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą; 4,1 mln. Eur yra skiriama sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui; 3,1 mln. Eur – sporto renginių organizavimui; 1 mlnt. Eur – kvalifikacijos tobulinimui. Taip pat, šiuo kvietimu yra remiama neįgaliųjų sporto plėtra – šiems projektams skiriama 10 proc. kiekvienai sričiai numatytų lėšų.

Finansuojama suma: 3 000 Eur – 450 000 Eur.

Intensyvumas: ne daugiau kaip 90 proc.

Projektai yra vertinami vadovaujantis bendraisiais vertinimo kriterijais:

 • Sporto projekto aktualumas ir svarba;
 • Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas;
 • Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (nuosavų lėšų indėlis);
 • Sporto projekto valdymas (projekto vykdytojo patirtis ir kompetencijos.

Projektams yra taikomi specialieji prioritetai ir vertinimo kriterijai. Šiuo kvietimu yra skiriami papildomi balai

 1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas;
 2. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
 3. Asmenys skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.

Antrasis kvietimas, administruojamas Centrinės projektų valdymo agentūros, skirtas esamų sporto bazių plėtrai ir remontui.

Šio kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

Esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui skirta 4,1 mln. Eur.

Finansuojama suma: 8 000 Eur – 450 000 Eur.

Intensyvumas: ne daugiau kaip 90 proc.

Lėšos planuojamos paskirstyti projektams, kuriais:

 • Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
 • Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas.
 • Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Projektai yra vertinami vadovaujantis aukščiau minimais bendraisiais vertinimo kriterijais. Lėšos yra paskirstomos priklausomai nuo projektų prioritetų.

Daugiau informacijos rasite čia.

ATGAL