Pramonės perorientavimas (transformacija)-dideli projektai

2020-11-20

Priemonei Pramonės perorientavimas (transformacijai) Dideliems projektams numatyta skirti 35 mln. Eur.


Priemonės ,,Pramonės perorientavimas/ transformacija” tikslas:

Skatinti pramonės perorientavimą (transformaciją) regionuose diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą,  kuriant aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas;

Pramonės perorientavimas (transformacija) skatinamas ūkio subjektams bendradarbiaujant skaitmeninės žiedinės ekonomikos srityje vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  ir / arba diegiant inovacijas regionuose.


Remiama veikla:

1. Žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių sprendimų ir technologijų įsigijimas, projektavimas ir diegimas;

2.MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų sukūrimas ir pilotinis eksploatavimas;

3. Netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje;

4. Įmonės darbuotojų kompetencijų tobulinimas, susijęs su žiedinę ekonomiką skaitmeninimo sprendimų ir technologijų diegimu.

Reikalavimai projektui:

projektu diegiama žiedinę ekonomiką skatinanti skaitmeninė technologija;

projektu turi būti siekiama mažinti gamybos ir kitų ūkinės veiklos atliekų kiekį ir (arba) didinti perdirbti tinkamų atliekų kiekį ir (arba) didinti gaminių sudėtyje naudojamų antrinių žaliavų kiekį,;

sukurtų naujų aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų arba perorientuoti (transformuoti) esamas darbo vietas į aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas;

sumažinti susidarančių atliekų kiekį/ padidinti perdirbti tinkamų atliekų kiekį/ padidinti gaminių sudėtyje naudojamų antrinių žaliavų kiekį.

Galimi pareiškėjai:

Juridiniai asmenys;

Pramonės (EVRK C sekcijos) įmonės;

Veikiančios Veikiantis ne trumpiau, kaip vienus metus ir, kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 400 000 Eur.

Finansavimas: nuo 500 000Eur- 2000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

Veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ar maža įmonė
1. 25% 35% 45%
2. 50% 60% 70%
3.

Ši Veikla gali būti įgyvendinta tik kartu su 1. arba 2. veikla.

25% 35% 45%
4. 

Ši Veikla gali būti įgyvendinta tik kartu su 1. arba 2. veikla.

25% 35% 45%

Kvietimas: planuojamas  2022 m. pabaigoje – 2023 m. pradžioje.


Apie priemonę ,,Pramonės perorientavimas (transformacija)”-maži projektai, daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!