2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos

Priemonės ,,E-komercijos modelis COVID-19“ kvietimas – jau netrukus

2021-07-28

LVPA priemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-860 „E-komercijos modelis COVID-19“ kvietimą  numato paskelbti jau artimiausiu metu – rugpjūčio I pusėje.


Primename, kad priemonės ,,E-komercijos modelis COVID-19“ tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Remiama veikla:  e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

– klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
– išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.


Klientų savitarnos sprendimai (B2B, B2C, B2G) – su IT technologijomis/technologiniais įrenginiais susiję sprendimai, skirti sklandžiai komunikacijai su klientais, pardavimų informacijos valdymui, duomenų apsikeitimui, pasiūlymų, sutarčių kitų dokumentų rengimui ir kt.


Galimi pareiškėjai:  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;

-tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

-su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

-projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

-programinės įrangos periodinio atnaujinimo (update) išlaidos;

-rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir/ar produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;

-tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas;

-integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos;

-netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.


Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.


Kvietimas: numatomas 2021 m. rugpjūčio I pusėje.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!


Norinčius sužinoti daugiau apie šį ir kitus artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į kiekvieną ketvirtadieni 10 val. organizuojamą webinarą ES paramos galimybės verslui”. Registracijos formą rasite čia

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!