Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ informacinių ir ryšių technologijų srityje

Priemonės „E-komercijos modelis COVID-19“ kvietimui – 40 mln. Eur.

2021-06-18

Aiškėja artėjančio priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E-komercijos modelis COVID-19“ kvietimo detalės. Viešam aptarimui iki liepos 2 d. paskelbtas šios priemonės finansavimo sąlygų aprašas.


Priemonės „E-komercijos modelis COVID-19“ tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Remiama veikla: e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

•klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;

•išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.


Galimi pareiškėjai:  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

•programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;

•tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

•su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

•projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.


Netinkamos finansuoti išlaidos:

•programinės įrangos periodinio atnaujinimo (update) išlaidos;

•rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir/ar produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;

•tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas;

•integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos.


Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 4 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.


Prioritetiniai atrankos kriterijai:

•Prioritetiniai balai suteikiami, pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų;

•Taip pat prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą (proc.).


Kvietimas: numatomas 2021 m. liepos I pusėje.


Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šios priemonės kvietimui arba paraiškos rengimo paslaugos,  susisiekite.

Norinčius sužinoti daugiau apie priemonių ,,E-komercijos modelis COVID-19“, ,,Kūrybiniai čekiai COVID-19“ir kitus artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į kiekvieną ketvirtadieni 10 val. organizuojamą webinarą ES paramos galimybės verslui”. Registracijos formą rasite čia

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!