Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

Pristatytos būsimų 2021-2027 m. ES fondų investicijų kryptys

2021-08-06

2021 m. rugpjūčio 5 d. Vyriausybės pasitarime pristatytas 2021-2027 m. Europos Sąjungos Sanglaudos politikos fondų programa ir ES Partnerystės sutartis.


Šia sutartimi grindžiamos Lietuvos ir Europos Komisijos derybos dėl penkių fondų: Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų) ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų).


Iš viso Lietuvai numatyta apie 6,2 mlrd. eurų paramos pagal 2021-2027 m. ES investicijų programą. Papildomai Lietuva prisidės 1,5 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra investicijų apimtis bus 7,7 mlrd. eurų. Ši programa didžiausią dėmesį teikia skirtumų tarp atskirų ES regionų mažinimą ir yra nukreipta į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimą.


Vyriausybei pritarus galutinai parengtai programai ir Partnerystės sutarčiai spalio-lapkričio mėnesi planuojama teikti dokumentus Europos Komisijai oficialiam vertinimui, kurį ji turėtų atlikti per ne ilgiau, kaip 5 mėnesius.

Numatoma, kad kai kurios investicijos galės startuoti anksčiau – kol vyksta paskutiniai derybų etapai dėl investicijų, bus galima pradėti įgyvendinti naujojo laikotarpio ES fondų investicinius projektus dėl kurių bus galutinai susitarta su EK neoficialių derybų metu.


2021–2027 m. ES fondų investicijų kryptys:

-Pažangesnė Lietuva – ekonomikos konkurencingumas ir transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. Šiam tikslui numatyta 1 312 732 515 eurų;

-Žalesnė Lietuva – perėjimas prie švarios energetikos, žaliosios investicijos, žiedinė ekonomika, prisitaikymas prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas. Šiam tikslui numatyta 1 921 199 622 eurai ;

-Geriau sujungta Lietuva – skaitmeninis junglumas, tarpvalstybinis bei nacionalinis, regiono ir vietos judumas, tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas. Šiam tikslui numatyta 602 820 347 eurai;

-Socialiai atsakingesnė Lietuva – užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir kultūros politikos sričių investicijos į žmones ir sistemas. Šiam tikslui numatyta 2 309 668 488 eurai;

-Piliečiams artimesnė Lietuva – tvari ir integruota miestų ir kaimų plėtra ir vietos iniciatyvos, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus. Šiam tikslui numatyta 802 425 182 eurai;

-Socialinės inovacijos – finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei. Šiam tikslui numatyta 56 142 145 eurai;

-Skaitmeninė infrastruktūra – itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra pagal atliktą investicinių poreikių analizę identifikuotuose „baltosiose dėmėse“. Šiam tikslui numatyta 31 438 344 eurai;

-Darnus judumas – 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo miestų planuose numatytų atitinkamų priemonių finansavimas. Šiai priemonei numatyta 416 535 278 eurai;

-Teisingos pertvarkos fondas – mažinti taršių pramonės šakų išmetamą ŠESD kiekį ir perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos socialinių ir ekonominių sąnaudų sušvelninimas. Šiam tikslui numatyta 294 374 504 eurai lėšų.   


Daugiau informacijos apie 2021-2027 m. ES fondų investicijų kryptys rasite čia.

Jeigu turite klausimų, dėl ES paramos galimybių  – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!