SMART FDI kvietimas

2020-11-23

Siekdamos pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sritį Lietuvos verslo paramos agentūra bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia nuo lapkričio 23d. iki gruodžio 23 d. teikti paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę SMART FDI Nr. 3 .


Naujiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti šiuo kvietimu numatyta 20 mln. Eur investicijų.


Priemonės SMART FDI Nr. 3 tikslas: 

Pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas remiant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEP) veiklą.

Remiamos veiklos:

1.1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;

1.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;

1.3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.


Galima pasirinkti projekte įgyvendinti arba visas nurodytas veiklas, arba dvi iš nurodytų veiklų. Pasirinkus vykdyti 1.2 papunktyje nurodytą veiklą, turi būti vykdoma ir Aprašo 1.1 papunktyje nurodyta veikla. Arba tik 1.1 veikla.


Reikalavimai projektams: 

sukurti ir rinkai pateikti naujų produktų, sukurti naujų darbo vietų, tyrėjų naujų darbo vietų, pritraukti privačių investicijų.

Galimi pareiškėjai: 

Užsienio investuotojo LR įsteigtas (įsigytas) privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką;

Užsienio investuotojas (įmonė);

Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas LR.

Investuotojas (pareiškėjas) turi būti investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių Lietuvoje ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki paraiškos pateikimo ir planuoja pradėti MTEP veiklą; arba Investuotojas (Pareiškėjas) nevykdė jokios veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti MTEP veiklą Lietuvoje

Pareiškėjo (įskaitant Pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus yra ne mažesnės nei reikalaujama finansavimo suma bent vienus finansinius metus per pastaruosius 3 finansinius metus iki Paraiškos pateikimo.

Finansavimas:

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1.1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 6 500 000 Eur vykdant 1.2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Iki 500 000 Eur vykdant 1.3. veiklą; intensyvumas: 15% didelėms įmonėms; 50% labai mažoms ar mažoms ir vidutinėms įmonėms.

SMAER FDI Kvietimas: nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 23 d.

 

Daugiau informacijos apie priemonę SMART FDI Nr. 3 rasite čia.

Kvietimas sustabdytas, viršijus kvietimo biudžetą. Daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!