Inopažanga

Smart invest LT+

2021-04-26

Viešam aptarimui iki balandžio 30 d.  paskelbti priemonės  „Smart invest LT+” įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo   pakeitimai.


Primename, kad priemonės „Smart Invest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvą tiesiogines užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis.


Siūloma priemonės „SmartInvest LT+” įgyvendinimo plane palikti vieną remiamą veiklą: tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, kuriai ir būtų skelbiamas naujas kvietimas.

Patikslintos  priemonės „SmartInvest LT+” galimų pareiškėjų ir partnerių formuluotės:

Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (įmonės juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių)
asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio
investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje;

Galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;


Finansavimas: iki 3 000 000 Eur.;

Finansavimo  intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais).

Tinkamos finansuoti išlaidos:  įrangos, įrenginių ir kito turto įsigujimas, projekto vykdymo išlaidos (visos susijusios išlaidos, pvz., atlyginimai, medžiagos, trumpalaikis turtas ir kt.)

Kvietimo atrankos būdas: konkursinis.

Kvietimas: planuojamas 2021 m. rugpjūčio mėnesi.

Daugiau informacijos rasite čia  ir čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!