Fizinio aktyvumo veiklų skatinimas

Sporto rėmimo fondas kviečia teikti paraiškas 5 veiklai finansuoti

2021-12-28

Iki 2022 kovo 1 d. 17 val. Sporto rėmimo fondas kviečia teikti paraiškas 5 veiklai  finansuoti, skirtai:  esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.


Kvietimo tikslas : atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.


Pagal priemonės ,,Sporto rėmimo fondas 5 veikla” kvietimą finansavimas yra skiriamas esamoms sporto bazėms:

Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.


Sporto rėmimo fondo lėšomis galės būti gerinami (gerinimu laikomi: plėtra, priežiūra ir remontas) tik sporto paskirties pastatai arba sporto paskirties inžineriniai statiniai ir tik dėl šių objektų pareiškėjai galės teikti paraiškas. Objektų paskirtis bus nustatoma pagal oficialius registrų duomenis.


Kvietimo prioritetai:

Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.


Projektas (jo rezultatai) turi būti orientuotas į visuomenės fizinio aktyvumo didinimą.


Finansavimas: iki 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

– žemės sklypo statybos darbams, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;

– privalomoms inžinerinėms paslaugoms ar su inžinerinėmis veiklomis susijusiam darbo užmokesčiui ( techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos);

– būtinai įrangai, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį;

– mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);

– baldams, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

– projekto viešinimo išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 m. kovo 1 d. 17 val.


Daugiau informacijos apie Sporto rėmimo fondo kvietimą 5 veiklai finansuoti rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!