Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą

2020-11-13

Kvietimą pramonės įmonėms „Pramonės perorientavimas” kuriame numatomos investicijos į pramonės įmonių skaitmeninimą ir prisidėjimą prie žiedinės ekonomikos tikslų.


Priemonės tikslas:  skatinti diegti skaitmenines technologijas (tvarias, žiedinę ekonomiką skatinančias) , didinančias pramonės įmonių efektyvumą, bei steigti aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas pramonės įmonėse.

Remiama veikla:

  1. Skaitmeninių technologinių sistemų integravimo paslaugų įsigijimas
  2. Naujos įrangos, įrenginių ir įrengimų įsigijimas;
  3. Techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų įsigijimas.

Galimi pareiškėjai: 

  1. Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys; vykdantys ekonominę veiklą pagal EVRK C sekciją (apdirbamoji gamyba);
  2. Veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus;
  3. Kurios vidutinės, pačios pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur;

Finansavimas: iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 25 iki 90%

Reikalavimai pareiškėjui:

  1. Sukurti vieną aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietą arba perorientuoti esamą darbo vietą privaloma
  2. Sumažinti susidarančių atliekų kiekį 5% ir/arba
  3. Padidinti perdirbti tinkamų atliekų kiekį 10% ir/arba
  4. Padidinti gaminių sudėtyje naudojamų antrinių žaliavų kiekį 5%

* Privaloma atlikti inovacijų auditą ir turėti inovacijų audito ataskaitą. 

Kvietimas: 2022-2023 m.

Jeigu domina platesnė informacija apie kvietimą „Pramonės perorientavimas” arba inovacijų auditą, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!