Sporto rėmimo fondas 5 veikla

2022 m. Sporto rėmimo fondo kvietimas 5 veiklai finansuoti

2021-11-10

2022 m. Sporto rėmimo fondo kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 5 sporto projektų veiklos sritį, skirtą  esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, bus paskelbtas jau netrukus – lapkričio pabaigoje.


Kvietimo tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.


Remiamos veiklos: Sporto rėmimo fondo lėšomis galės būti gerinami (gerinimu laikomi: plėtra, priežiūra ir remontas) tik sporto paskirties pastatai arba sporto paskirties inžineriniai statiniai ir tik dėl šių objektų pareiškėjai galės teikti paraiškas. Objektų paskirtis bus nustatoma pagal oficialius registrų duomenis.

Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems.

Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis.

Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų) nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis.

Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatins tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.


Esamas sporto paskirties statinys suprantami, kaip statinys, kuriame leidžiama sportinė veikla, pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, ir kiti pastatai, arba sporto paskirties ir sporto inžineriniams statiniams skirtas žemės sklypas, kuriame vyksta arba vyko sporto pratybos, varžybos ir (arba) kiti sporto renginiai per pastaruosius (2020 ir 2021) metus.


Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, galimi partneriai.

Finansavimas: nuo 8 000 Eur- 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:90 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Statybos darbai (išskyrus naujos infrastruktūros);

Inžinerinės veiklos;

Įrangos įsigijimas, būtinos modernizuotos sporto bazės funkcionalumui užtikrinti;

Su projekto viešinimu susijusioms išlaidos;

Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 10 % sporto projektui prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų.

Kvietimas: numatomas lapkričio pabaigoje.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Daugiau informacijos apie 2022 Sporto rėmimo fondo kvietimą skirtą 5 veiklai finansuoti rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!