PRAGUE
Paslaugos

Rengiami ES projektai paramai ir kitam finansavimui gauti:

 • 2014–2020 metu Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai;
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programai;
 • Tarptautinėms programoms (7BP, Horizontas 2020, Eureka, Eurostars ir kt.);
 • Verslumo skatinimo fondui, atviram kreditų fondui;
 • Nacionalinėms programoms;
 • Teritorinio bendradarbiavimo programoms (Interreg Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo programa, bendradarbiavimo per sieną programos, EEE ir Norvegijos parama);
 • Bankams, kredito unijoms.

Rengiame ES projektus valstybinėms institucijoms:

 • Rengiame projektus pagal CPVA metodiką (Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų);
  rengimo metodika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. ) ir skaičiuoklė);
 • Rengiame projektus pagal Valstybės kapitalo investicijų metodiką (VIP metodika);
 • Rengiame projektus pagal Investicinių projektų kaštų–naudos analizės gaires.

Rengiame ir administruojame projektus ES paramai ir kitam finansavimui gauti:

 • Rengiame paraiškas paramai gauti (LVPACPVANMAInvegaLAAIF, bankams, kredito unijoms, tarptautinio bendradarbiavimo programoms);
 • Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas;
 • Administruojame ir įgyvendiname projektus.

Turite klausimų?

Užsiregistruokite konsultacijai.

Ką mes siūlome

Paramos priemonės