Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Artėjantis ES paramos kvietimai

2021-08-11

Artėjantis ES paramos kvietimai:


,,E-komercijos modelis COVID-19“ – verslo skaitmenizavimui:


Remiama veikla:  e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

– klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
– išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;

– tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

– su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

Kvietimas: numatomas 2021 m. rugpjūčio II pusėje.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,E-komercijos modelis COVID-19“ rasite čia.


„Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“:


Remiama veikla:

– vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
– augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Finansavimas: iki 400 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

– bendrosios projekto įgyvendinimo ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“:


Remiama veikla: ekonominės veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;

– naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos;

– investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga;

verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;

– bendrosios projekto įgyvendinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 spalio 29 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


Jeigu Jus domina artėjantis ES paramos kvietimai –susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!