Paskelbti Covid-19 produktai LT, Covid-19 MTEP kvietimai

2020-10-28

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) šiandiena 2020 spalio 28d.  paskelbė kvietimus teikti paraiškas pagal finansines priemones „COVID-19 MTEP“ ir „COVID-19 produktai LT“. 


Abi šios priemonės nukreiptos į pagalbą įmonėms, siekiančioms spręsti koronaviruso sukeltas problemas.


Priemonės COVID-19 produktai LT

Priemonės tikslas: skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.

Remiama veikla:

su COVID-19 reikalingų produktų gamyba: atitinkami vaistiniai preparatai (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonės, jų tarpiniai produktai, vaistų veikliosios medžiagos ir žaliavos; medicinos priemonės, ligoninių ir medicinos reikmenys (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinos žaliavos; dezinfekavimo priemonės ir jų tarpiniai produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonės. Žaliavos gali būti tinkamos finansuoti tik tokiu atveju, jei jos būtinos galutiniam produktui pagaminti ir parduoti.

Finansavimas:

100 000 – 1 000 000 Eur vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas: 80 %+ 15%jeigu projektas užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

Daugiau informacijos rasite čia.


COVID-19 MTEP tyrimai

Priemonės tikslas: skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19;

Remiama veikla:

MTEP ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais, įskaitant projektus.


Moksliniai tyrimai ir plėtra, susiję su COVID-19 ir kitais virusais – tai su COVID-19 ir su kitais virusais susiję moksliniai tyrimai, kurie apima vakcinų, vaistinių preparatų ir gydymo priemonių, medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų, dezinfekavimo priemonių, apsauginių drabužių ir priemonių mokslinius tyrimus, taip pat mokslinius tyrimus, susijusius su procesų inovacijomis, siekiant veiksmingos reikiamų produktų gamybos.


Finansavimas:  40 000 – 1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas80% + 15% jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Spalio 29 d. sustabdytas kvietimas ,,Covid-19 produktai LT”

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!