Netechnologinės inovacijos

„E. komercijos modelis COVID-19“ 2021

2021-01-20

Rugpjūčio 19 d. paskelbtas priemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ kvietimas. Kvietimui planuojama skirti 40 000 000 Eur.


Priemonės ,,E-komercijos modelis COVID-19“ tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Remiama veikla:  E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse , perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
2)
išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.


 

Galimi pareiškėjai:  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;

– tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

– su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

– projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

– projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;

– programinės įrangos atnaujinimo (angl. updateupgrade) išlaidos;

– e. rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir (ar) produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;

–  tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;

– naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);

– integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos.


Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.


Kvietimas: iki 2021 rugsėjo  20 d.

Daugiau informacijos rasite čia.


Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis priemonės ,,E. komercijos modelis COVID-19“ 2021  kvietimui, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite:

El. p. sandra.rudokaite@sintesi.lt

Nr. +370 698 89001


Norinčius sužinoti daugiau apie šį ir kitus artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į kiekvieną ketvirtadieni 10 val. organizuojamą webinarą ,,ES paramos galimybės verslui“. Registracijos formą rasite čia

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!