Žaliasis eksperminetas

Kvietimas energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui pagal energijos audito ataskaitas

2022-07-29

Paskelbtas kvietimas ,,Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“, verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. Kvietimui skirtą 5 mln. Eur.


Priemonės tikslas: skatinti investicijas diegiant technologijas didinančias energijos vartojimo efektyvumą.

Galimi pareiškėjai:

– Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui:
– nedalyvaujantis Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
– pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Finansavimas: iki 1 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 30-50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

iki 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų vidutinėms įmonėms;

iki 40 % visų tinkamų finansuoti išlaidų vidutinėms įmonėms;

iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų mažoms ir labai mažoms įmonėms.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

– nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;

– papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo;

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti patirtos nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

– išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su didesnio galutinės energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimu.

– saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

– išlaidos susijusios su pastatų modernizavimu.


Su paraiška privaloma pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau. Įgyvendinus projektą, minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 MWh/metus. 


Energijos vartojimo auditas – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešąsias ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės ir pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.


Kvietimas: nuo 2022.08.01 iki 2023.07.31

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!