Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

ES paramos galimybės užsienio investuotojams

2021-09-14

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2021 III ketv. planuoja paskelbti kvietimus, skirtus užsienio investuotojams:


 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ , numatomas priemonės biudžetas – 2,6 mln. Eur.


Galimas pareiškėjas – užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kurio  privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą,  į kurį turi būti investuota ne anksčiau kaip per 36 mėnesius iki paraiškos pateikimo ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur. ;

arba tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 50 darbo vietų (visu etatu);

arba visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje.


Remiama veikla: investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje

organizavimą.

Finansavimas: nuo 30 000 Eur. iki 500 000 Eur.

Vieno darbuotojo mokymams iki 3 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 50 iki 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


„SmartInvest LT+“ , numatomas priemonės biudžetas – 20 mln. Eur.


Priemonės „SmartInvest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų.


Remiama veikla:

1. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės
MTEPI infrastruktūra.


Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba tik 1. veiklą, arba abi (1.-2.) nurodytas veiklas.


Galimi pareiškėjai:

–užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką;

–užsienio investuotojas (įmonė);

–užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.


Įgyvendinant 1. veiklą, galimi partneriai –  privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.


Pareiškėjui keliami reikalavimai: 

Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus (vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

–jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų;

–jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.


Finansavimas:

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 4 500 000 Eur vykdant 2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.


Daugiau informacijos apie ES paramos galimybes užsienio investuotojams rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!