Inopažanga

„Eurostars 3“ – inovatyvių projektų įgyvendinimui

2022-01-26

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia laba mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas dalyvauti tarptautinės „Eurostars 3“ programos kvietime ir teikti paraiškas inovatyvių projektų įgyvendinimui.


„Eurostars 3“ yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. 


Programos „Eurostars 3“ tikslas: skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Remiama veikla: MTEP (bet kokios technologinės ir rinkos srities).


Paraiškas teikiančios įmonės pačios gali nuspręsti, kokios tematikos projektus įgyvendins kartu su tarptautiniais partneriais iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.


Galimi pareiškėjai: inovatyvi įmonė, bet kuri labai maža, maža ar vidutinė įmonė, siekianti bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje su tarptautiniais partneriais, kurti naujus produktus, procesus ir paslaugas Europos ir pasaulio rinkoms.

Galimi partneriai:

– privatieji juridiniai asmenys;
– mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
– universitetų ligoninės.


Finansavimas: iki 300 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Personalo išlaidos;
– Prekių išlaidos – medžiagos, reagentai ir kitas trumpalaikis turtas;
– Paslaugų išlaidos – išlaidos pagal paslaugų sutartis (subranga);
– Ilgalaikio turto išlaidos – įmonėms tinkamos naujai įsigyto, projekto vykdymo metu, turto amortizacijos/nusidėvėjimo išlaidos;
– Netiesioginės išlaidos.

Eurostars projektai turi būti:

– Inovatyvūs;
– Orientuoti į rinką
– Rezultatas naujas produktas, paslauga, procesas, kuris gali būti greitai komercializuotas.

Kvietimas: nuo 2022 m. sausio 21 d. ir iki kovo 24 d. arba nuo 2022 liepos 13 d. iki rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiam kvietimas, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!