InoStartas

Expo klasteris (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-05-03

2023 m. gegužės 3 d. skelbiamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-043 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimas ,,Expo klasteris“. Kvietimui numatoma skirti iki 4 mln. Eur.


Kvietimo ,,Expo klasteris“ tikslas: paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Galimi pareiškėjai:

Klasteris, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 tarpusavyje nesusijusių MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandines;

Ne mažiau negu 3 projekte dalyvaujantys klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos, gautos už pačių pagamintą produkciją, turi būti ne mažesnės kaip 120 000 Eur.;

– Klasterio koordinatoriaus turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus, o jo pajamos iš eksporto veiklos pagal patvirtintą paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnės kaip 120 000 Eur.


Klasteris – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, iš kurių ne mažiau kaip 5 turi būti veikiančios, tarpusavyje nesusijusios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandines, santalka, funkcionuojanti partnerystės principu. Klasteris turi veikti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.


Finansavimas: nuo 170 000 iki 320 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų:

– Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

– Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

– Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos (7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma).

Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų:

– Klasterio narių eksporto ekspertų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

– Klasterio narių eksporto ekspertų komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

–  Klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto įgyvendinimo metu, mokesčiai;

– Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (ne daugiau kaip 5% nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

– E. rinkodaros priemonių, skirtų klasterio produkcijos žinomumui didinti, įsitraukimui į tarptautinius tinklus (klasterius) skatinti, išlaidos: klasterio interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos, e. rinkodaros turinio sukūrimo išlaidos (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas;

– E. rinkodaros diegimo e. priemonėse išlaidos (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose
dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimas).


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2023 rugpjūčio 7 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą „Expo klasteris“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!