Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms (Sostinės regionas)

2022-11-08

2023 m. II ketv. planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ kvietimą. Numatomas kvietimo biudžetas – 15 mln. Eur.


Kvietimo ,,Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)“ tikslas – teikti finansines paskatas verslui kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus/sprendimus ir diegti skaitmenines inovacijas.


Dirbtinis intelektas – tai specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti;

Robotinis procesų automatizavimas – veiklos operacijų automatizavimas, naudojant robotus, kurie imituoja tam tikromis taisyklėmis paremtus ir į konkretų rezultatą orientuotus žmogaus darbus;

Blokų grandinės technologija – tai skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje saugomi visi vertę turintys duomenys (pinigų likučiai, nuosavybės teisės, tapatybė, vertybiniai popieriai, draudimo įrašai, medicininiai įrašai ir pan.). Duomenų bazė yra decentralizuota ir veikia plačiame kompiuterių tinkle. Duomenų bazės įrašai saugomi duomenų blokuose, kurie tarpusavyje sujungti į vientisą duomenų blokų grandinę.


 

Finansavimas gali būti prašomas: 

1 stadijai – preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija: sukuriamas DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produkto ar sprendimo prototipas;

2 stadijai – minimaliai gyvybingo produkto stadija : sukuriama produkto arba sprendimo versija, kurį galima pateikti rinkai. Šioje stadijoje testuojamas produkto ar sprendimo techninis efektyvumas ir jo tinkamumas rinkai, išskirtinumas tarp konkurentų, galima paklausa ir galimybės monetizuotis.

1-2 stadijaipreliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija/ preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija.

3 stadijai – dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija : esamo produkto ar sprendimo tobulinimas, jo funkcijų išplėtimas.


Galimi pareiškėjai: startuoliai ir atžalinės įmonės (registruotos ne anksčiau kaip prieš 5 metus), kuriančios arba ketinančios kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir/arba sprendimus, ir kurių statusas yra labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės. Projektai turi būti įgyvendinami Sostinės regione. 

Finansavimas:

1 stadijaiiki 20 000 Eur.;

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: rinkos poreikių analizė, technologinės sprendimo koncepcijos rengimas, maketo testavimas,  būsimo produkto ar sprendimo sudedamųjų dalių integracija siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą.

Šios stadijos rezultatas: įgyvendintas 4 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas, t. y. sukurtas veikiantis pirminis maketas. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas veikiantis pirminis maketas (pvz., sukurto produkto ar sprendimo maketo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas).

2 stadijaiiki 66 000 Eur.;

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: minimaliai gyvybingo produkto sukūrimas: kuriamas konkretus produkto prototipas, jam suteikta reikiama konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės, jo veikimą patvirtina laboratorinės arba kitos bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje aplinkoje).

Rezultatas: įgyvendintas 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas, t. y. sukurtas sprendimo ar produkto prototipas. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas veikiantis sprendimo ar produkto prototipas (pvz., sukurto produkto ar sprendimo prototipo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas) remiantis Klasifikacijos aprašo 6 etapo rezultatu.

3 stadijai – iki 102 000 Eur.

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: galutinis prototipo sukūrimas, produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimas: produktas pristatomas potencialiems vartotojams, produktų ir paslaugų vystymas pirminėje brandos stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą.

Rezultatas: įgyvendintas 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas t. y. sukuriamas rinkoje prieinamas produktas ar sprendimas. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas sprendimas ar produktas (pvz., sukurto produkto ar sprendimo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas, nuorodos į tinklalapius, kita informacija, įrodanti, kad produktas ar sprendimas yra prieinamas vartotojams).

Finansavimo intensyvumas: iki 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

• išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir/ ar patentų įsigijimo išlaidos;

• tiesiogiai su remiama veikla susijusios serverių nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidomis;

• išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų produkto ir/ ar sprendimo sukūrimui ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;

• projekto vykdytojo darbuotojų, kuriančių DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.

Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!