Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus

Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti RPA ir DI sprendimus

2024-05-17

2024 m. gegužės 16 d. paskelbtas ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 investicinės veiklos „Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus“ kvietimas, skirtas skatinti verslo centrus diegti robotikos procesų automatizavimo ir dirbtinio intelekto sprendimus. Kvietimui numatoma skirti iki 2,4 mln. Eur.


Priemonės ,,Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus“ tikslas : teikti finansines paskatas verslui kurti ir skaitmeninėms technologijoms diegti.

Remiama veikla: finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti RPA ir (ar) DI sprendimus.


Galimi pareiškėjai – Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai:

– Didelės įmonės (įmonių grupės mastu), projekto paraiškos pateikimo metu, turinčios ne mažiau kaip 50 darbuotojų t.y. paties pareiškėjo darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 50.


Verslo paslaugų centras – Lietuvos Respublikoje įregistruotas privatus juridinis asmuo arba filialas (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio juridinių asmenų filialą), kuris priklauso įmonių grupei ir jai teikia paslaugas ir/arba atlieka funkcijas, tokias kaip:

– finansų ir apskaitos operacijas;
– finansinių nusikaltimų prevenciją;
– bankininkystės paslaugas;
– programavimą ir (arba) programinės įrangos kūrimą;
– IT techninę priežiūrą;
– duomenų mokslą;
– IT produktų kūrimą;
–  debesų kompiuteriją;
– IT infrastruktūros paslaugas;
– kibernetinio saugumo operacijas;
– procesų automatizaciją ir dirbtinį intelektą;
– IT taikomųjų programų kūrimą ir priežiūrą;
– rizikos valdymą;
– klientų aptarnavimą;
– žmogiškuosius išteklius;
– verslo analitiką;
– projektų valdymą;
– apsaugos operacijas;
– pasaulinės rinkos operacijas;
– verslo sprendimus;
– tiekimo grandinės valdymą ir (ar) inžineriją;
– analitiką.


 

Reikalavimai projektams: įdiegtas RPA ir DI sprendimas privalo sutaupyti ne mažiau nei 1 FTE* per mėnesį, skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo sprendimo įdiegimo.

FTE – valandos, kurias dirbo vienas darbuotojas visą darbo dieną (darbo laikas atitinkantis 160 darbo valandų per mėnesį dirbančio darbuotojo darbo laiko arba 1920 darbo valandų per metus dirbančio darbuotojo darbo laiko.


Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Programinės įrangos įsigijimo išlaidos:

– programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

– programinės įrangos licencijų ir/arpatentų įsigijimo išlaidos;

– serverių nuomos išlaidos;

– programinės įrangos nuomos išlaidos;

– RPA ir/ar DI sprendimų diegimo ir programavimo darbų išlaidos;

–  RPA ir /ar DI potencialo įvertinimo ir/ar sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos;

–  projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su RPA ir/ar DI potencialo įvertinimu ir/ar diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti.

 Tiesiogiai su remiama veikla susijusių mokymų išlaidos:

– mokymų organizavimo ir mokymų vykdymo išlaidos;

– išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos);

– mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus, neįsigydamas paslaugų) už laiko valandas, kai mokytojas vykdo mokymus;

– salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kuriomis mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).

– netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. birželio 28 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus rasite čia.

Jeigu šis kvietimai Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!