Darbo vietų steigimo (pritaikymo)

„Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“

2021-07-08

Paskelbtas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“. Bendras kvietimui skirtas biudžetas – 271 690 Eur.


Priemonės „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ tikslas:

-prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas;

-bendruomenines psichikos sveikatos paslaugų stiprinimas ir gerinimas diegiant gerovės konsultantų paslaugos teikimą konkrečioje (-iose) savivaldybėje (-ėse).

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos viešosios institucijos.

Galimi partneriai:

-Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) viešosios institucijos;

-ne pelno siekiantys juridiniai asmenys;

-nevyriausybinės organizacijos.

Remiama veikla:

-gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimas;

-gerovės konsultantų paslaugos teikimas;

-veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje(-iose) savivaldybėje(-ėse), klientų pritraukimą ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimą.


Gerovės konsultanto teikiamos paslaugos – nemokamos, lengvai prieinamos, moksliniais tyrimais pagrįstos psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos paslaugos tikslinei grupei.)


 Finansavimas: nuo 45 000 Eur. iki 142 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-išlaidos, susijusios su patalpų, skirtų gerovės konsultantų kabinetų, paprastojo remonto darbais, reikalingais paslaugų teikimui, gali būti finansuojamos. Išlaidos paprastojo remonto darbams negali viršyti 15 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

-ilgalaikis turtas – įranga arba įrenginiai;

-prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;

-komandiruotės;

-darbo užmokestis;

-netiesioginės projekto išlaidos.

Kvietimas: iki 2021 m. rugsėjo 7 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!