Miško veisimas

2019-10-16

Remiama veikla – pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Kvietimo tikslas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Trumpa informacija apie planuojamą kvietimą:

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. spalio 31 d.

Galimi pareiškėjai: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Finansuojama: iki 3 600 Eur už 1 ha miško apsodinimo ir iki 12 metų mokama kasmetinė priežiūros išmoka, kuri siekia iki iki 405 Eur/metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos: realiai suplanuotos, pagrįstos, ne didesnės negu vidutinės rinkos kainos, būtinos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!