Expo sertifikatas LT – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti

2019-08-27

Remiama veikla – planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Planuojama kvietimo teikti paraiškas pradžia: 2019 m. IV ketvirtis.

Didžiausia finansavimo suma : 144 810 Eur.

Mažiausia finansavimo suma: 4 500 Eur.

Intensyvumas: iki 50%

Finansuojamos veiklos:
– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;
– sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
– sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;
– eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, partneriai negalimi.

Reikalavimai projektui– sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija (būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Duomenys tikrinami pagal pateiktus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet duomenys tikrinami pagal tarpinių finansinių ataskaitų nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos rinkinius).

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėn.
Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.
Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu. Apraše nustatomos pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

Projektui numatoma skirti iki 1 403 927  Eur.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!