Įgūdžiai MVĮ

Įgūdžiai MVĮ

2023-09-11

2023 m. rugsėjo 11 d. paskelbtas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Ugdyti labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms reikalingus darbuotojų įgūdžius“ kvietimas ,,Įgūdžiai MVĮ“. Kvietimui numatoma skirti iki 7,5 mln. Eur.


Kvietimo ,,Įgūdžiai MVĮ“ tikslas: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologijų pokyčių ir pramonės pertvarkos.

Remiama veikla: MVĮ darbuotojų įgūdžių ugdymas. Projekte suplanuotos veiklos turi atitiktį MTEPI prioritetinių įgūdžių sąrašo tematiką.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau, kaip 3 metus, kurių:

– metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. pardavimo pajamų, bendrojoje pardavimų struktūroje;
– vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai įmonė vidutinė ir ne mažesnės kaip 50 000 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.


Finansavimas:

– Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 40 000 Eur;

– Vidutinėms įmonėms iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 

– Iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;

– Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme. Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

– mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos (šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas);

– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;- mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;

– išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo mokymų veiklas, nepirkdamas paslaugų iš išorės;

– su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

– bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą – 7 proc. nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto įgyvendinimo išlaidų.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. kovo 18 d. 

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Įgūdžiai MVĮ“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!