Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

2024-03-05

Iki balandžio 5 d. MTEP veiklas vykdančios įmonės kviečiamos teikti paraiškas subsidijai gauti pagal Inovacijos agentūros paskelbtą priemonės ,,Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas“ kvietimą. Kvietimui numatomą skirti iki 600 000 Eur.


Kvietimo ,,Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas“ tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje.


Remiama veikla: inovacinės veiklos, skirtos produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimui į rinką paskatinti:

– Inžinerinės, dizaino ir kitos kūrybinės veiklos;
– Rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veiklos;
– Programinės įrangos kūrimo ir duomenų bazių veiklos;
– Veiklos, susijusios su materialiojo turto įsigijimu ar nuoma.


Galimi pareiškėjai: MVĮ, vykdantys aktyvią ekonominę veiklą, kurio pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė kaip 5 000 Eur. Jei įmonė veikia trumpiau nei metus, pareiškėjo apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 000 Eur nuo įsteigimo iki paraiškos pateikimo dienos.

Finansavimas: iki 30 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– Projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (ne daugiau kaip 50%);

– Rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo paslaugų pirkimo išlaidos (vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių ir medijos priemonių, skirtų reklamaiir produkto patekimui į rinką, kūrimo, reklamos gamybos, reklamos transliavimo „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose);

– Inžinerinių, dizaino ir kitų kūrybinės veiklos paslaugų įsigijimo išlaidos;

– Programinės įrangos, duomenų bazių įsigijimo išlaidos;

– Materialiojo turto įsigijimo arba nuomos išlaidos.


Kvietimas: iki 2024 m. balandžio 5 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Įmonių inovacinių veiklų skatinimas“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus –susisiekite: info@sintesi.lt, +37069889001

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!