InoConnect – tarptautiniai partnerystei ir tinklaveikai

2021-04-19

LVPA iki 2021 m. balandžio 30 d. kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal   2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPAT-844 „InoConnect“.


Priemonės „InoConnect“ tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Remiama veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.


Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje , ji rasite čia.


Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys bei  mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, kurie:

vykdo MTEPI veiklas ir jas deklaruoja Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui);

kurių vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur. (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur.

Finansavimas: nuo 3 000 Eur. iki 10 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos;

išlaidos, susijusios su dalyvavimu tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose, vykstančiuose nuotoliniu būdu. 

Kvietimas: iki balandžio 30 d.


Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiems kvietimui arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!