Inopažanga

InoPažanga 2023(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-07-12

2023 m. liepos 12 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“  veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės: „ Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, (pažengę inovatoriai)” kvietimą. Numatomas kvietimo biudžetas: 20 mln. Eur.


Kvietimo ,,InoPažanga” tikslas: sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą.

Galimi pareiškėjai – pažengę inovatoriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.


Pažengę inovatoriai – įmonės paraiškos pateikimo dieną vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus,  kurių veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo veiklos registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur. ir kurių išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur. per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių metų išlaidos MTEP) arba nuo įmonės registravimo dienos, (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus).


Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos. MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Finansavimas skiriamas:

• Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimui, idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui;

• Intelektinės nuosavybės kūrimui, apsaugai ir licencijavimui;

• Ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomajai gamybai, parengimui rinkai.

Finansavimas: iki 1 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

• Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

• Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

• Įranga, įrenginiai ir kitas turtas;

• Projekto vykdymo išlaidos.

Kvietimas:  iki 2023 m. lapkričio 13 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,InoPažanga“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!