Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

INVEGA priemonė ,,Palūkanų kompensavimas“

2021-11-15

SVV subjektai : labai mažos, mažos arba vidutinė įmonė ar verslininkai (fiziniai asmenis užsiimantis ūkine komercine veikla) norintis  susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas kviečiami teikti paraiškas pagal INVEGA paskelbtą priemonės ,,Palūkanų kompensavimas“ kvietimą.


Priemonės tikslas: skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą.

Galimi priemonės pareiškėjai:

– SVV subjektai, turintis galiojančią paskolos (investicinė, apyvartinė, finansinė nuoma (lizingas)) sutartį. Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę;

Nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai;

– SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas.


 

Reikalavimai paskoloms:

– Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti;

– Dėl palūkanų kompensavimo kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai. Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.

Paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms: nekilnojamojo turto operacijos, krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla, augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, miškininkystė ir medienos ruoša, žvejyba ir akvakultūra,  finansinė ir draudimo veikla, spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas, alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba, tabako gaminių gamyba (ar) jų didmeninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla, elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“.


Palūkanos nėra kompensuojamos, jei:

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui. Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijoms, atliekamoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.


Finansavimo intensyvumas: 

– Iki 50 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.

-Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kompensuojama už ne didesnę nei 35 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę nei 25 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį.

– Kompensacija  taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kompensavimo trukmė: iki 36mėn. skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

Kvietimas: tęstinis, iki 2023 m. vasario 28 d.  arba iki tol kol pakaks kvietimo lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų, dėl Invega priemonės  „Palūkanų kompensavimas“  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!