INVEGA – „Perspektyva“

2024-06-18

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikia MVĮ ir didelėms įmonėms tiesiogines paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“. Paskola teikiama vykdyti pramoniniams tyrimams ir (ar) bandomosioms taikomosioms bei inovacinėms veikloms. Priemonei įgyvendinti skirta 38 mln. Eur. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.


Priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Galimi pareiškėjai: Lietuvoje veikiančios MVĮ ir didelės įmonės.

Paskola gali būti teikiama, kai finansuojamos projekto veiklos apima:

– Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias ir Inovacines veiklas (Pramoninių tyrimų arba Bandomoji taikomoji veikla projekte yra privaloma), Verslo subjektas turi būti MVĮ. Šiuo atveju Verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas;

arba

– Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias veiklas, Verslo subjektas turi būti MVĮ arba didelė įmonė. Šiuo atveju Verslo subjektui valstybės pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas. Projektas, kuriam prašoma suteikti finansavimą vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento nuostatomis, iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

– personalo darbo užmokestis, atostoginiai, komandiruočių išlaidos, su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai). Išlaidos projektui įgyvendinti įdarbintiems tyrėjams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams;

– priemonės ir įrenginiai;

– pastatų įsigijimas;

– pagal sutartis vykdomi moksliniai tyrimai ir patentų įsigijimas;

– kitos tiesioginės išlaidos.


Finansavimas:

Paskolos dydis iki 1 000 000 Eur. Paskolos trukmė – 120 mėn.

Įmonės nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir/ ar kitų trečiųjų asmenų gavėjui suteiktas paskolas, subordinuotas INVEGOS paskolos atžvilgiu;

Palūkanų norma: taikoma kintama metinė palūkanų norma, priklauso nuo paskolos gavėjo kredito rizikos reitingo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir likvidumo, grąžinimo termino. Paskolos palūkanų apskaičiuojama pagal viešai interneto svetainėje (www.invega.lt) skelbiama kainodaros metodiką.


Finansavimo intensyvumas: iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamai įgyvendinus projektą ir grąžinus INVEGAI 80 proc. paskolos sumos bei priskaičiuotas palūkanas, ne daugiau kaip 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos gali būti skiriama kaip papildoma subsidija.

Kvietimas: iki 2026 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!