Investicijų projektų rengimas bei koregavimas

2021-01-12

Rengiame Investicijų projektus bei koreguojame jau įgyvendinamus.

Investicijų projektai – tai planuojamo projekto įgyvendinimo aprašymas, įvertinantis investicijų grąžą, pagrindžiantis investavimo tikslus, išanalizuojantis galimybes bei alternatyvas, įvairias rizikas.

Investicijų projektų rengimas
Investicijų projektus, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengiame pagal CPVA parengtą rengimo metodiką ir galiojančius teisės aktus.
Investicijų projektas apima išorinę bei vidinę projekto aplinką, pagrindinius projekto turinio elementus, projekto galimybių ir alternatyvų analizę, finansinius rodiklius, ekoniminę analizę, rizikos veiksnių įvertinimą bei jų valdymo planą, pasirinktos optimalios alternatyvos įgyvendinimo planą.

Taip pat, rengiame projektus pagal  Valstybės kapitalo investicijų metodiką (VIP metodika).

Investicijų projektų koregavimas
Koreguojame jau parašytus, įgyvendinamus Investicijų projektus, kuriuose įvertiname bei išanalizuojame pokyčių poreikį, naujas, planuojamas įgyvendinti alternatyvas, bei atliekame sąnaudų-naudos analizę pagrindžiančią pokyčių poreikį.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!