Darbo vietų steigimo (pritaikymo)

Kompetencijų vaučeris-parama darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų didinimui

2020-09-07

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kartu su LR ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo rugsėjo 1d. kviečia verslą teikti paraiškas pagal visuotinės dotacijos priemonę „Kompetencijų vaučeris“, kuri finansuojama iš Europos socialinio fondo.


 „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteikia įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Įmonės gali gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.


Pagal šią priemonę įmonės gali kreiptis į INVEGĄ dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metu patirtų išlaidų dalies kompensacijos.

Priemonės tikslas:

Priemonė skirta didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonės darbuotojams.

Galimi pareiškėjai:

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Finansavimas:

Iki 4500 Eur vieno įmonės darbuotojo mokymosi išlaidų.

Finansavimo intensyvumas:

Finansuojamoji dalis (kiekvienam darbuotojui) sudaro 70 proc. pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų mokymo išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: mokymų paslaugų išlaidos, taikant fiksuotąsias sumas.

Mokymų trukmė: iki 15 mėnesių.

Kvietimo pabaiga: 2020 lapkričio 30 d.

Nuo 2020 m. spalio 13 d., pasibaigus priemonei skirtų lėšų sumai, stabdomas antrasis kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Kompetencijų vaučeris“.

 

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!