Netechnologinės inovacijos

,,Kūrybiniai čekiai COVID-19″ – prekių ir paslaugų dizainui.

2021-05-17

Aiškėja artėjančio priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ kvietimo detalės. Viešam aptarimui iki gegužės 31 d. paskelbtas šios priemonės finansavimo sąlygų aprašas.


Priemonės „Kūrybiniai čekiai COVID-19” tikslas: paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Remiama veikla:  originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas;

Paslaugų įsigijimas iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio asmens ar įmonės , kuris(-i) veikia ne trumpiau kaip 1 metus.


Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio ar juridinio asmens vykdoma pagrindine ekonomine veikla turi atitikti Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamus veiklu kodus pagal Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK).


Galimi pareiškėjai:  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: nuo 20 000 Eur. iki 70 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-Įranga, įrenginiai ir kitas turtas, būtinas projekto įgyvendinimui;

-Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą;


Originalus dizaino sprendimas laikomas sukurtu ar pakeistu, kai yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir t. t.), dizaino sprendimo įdiegimu laikomi dizaino realizavimo bandymai, pagamintas pavyzdys ir t.t.


-Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos;


Projektą vykdantis pareiškėjo darbuotojai turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje.


-Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) – dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.


Šias išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių šiame etape nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos.


-Rinkodaros inovacijų išlaidos :

rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidas (SMM);

video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos;

mobiliosios rinkodaros išlaidos;

reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);

turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

– Įranga, įrenginiai ir kitas turtas.

Kvietimas: numatomas 2021 m. II ketvirti (birželio mėnesi).

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis priemonei “Kūrybiniai čekiai COVID-19” kvietimui, arba paraiškos rengimo paslaugos,  susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!