PRAGUE

Kvietimas ,,Netechnologinės Inovacijos

2023-03-21

Netechnologinės inovacijos

2023 m. II ketv. numatomą skelbti  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ kvietimą ,,Netechnologinės Inovacijos“. Kvietimui numatoma skirti 5 mln. Eur.


Priemonės ,,Netechnologinės inovacijos“ tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla: skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.


Netechnologinės inovacijos: prie technologinių nepriskiriamos inovacijos, pavyzdžiui, organizacinės, verslo modelio ir rinkodaros ar pan., apimančios gaminio arba paslaugos dizaino sukūrimą ir reikšmingus šio dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus.

Galimi netechnologinių inovacijų sprendimai:

Produkto ar paslaugos inovacija: naujo arba reikšmingai atnaujinto produkto ar paslaugos pateikimas – didinant patrauklumą (estetiką) arba naudojimo paprastumą (funkcionalumą);

Proceso inovacija: naujo arba reikšmingai atnaujinto gamybos arba pristatymo būdo pateikimas. Proceso inovacija apima gamybos ar pristatymo technologiją, įrangą (taip pat ir programinę);

Rinkodaros inovacija: apima esminius produkto ar paslaugos dizaino, įpakavimo, produkto ar paslaugos pateikimo, reklamos ir kainodaros pokyčius;

Organizacinė inovacija: nauji verslo praktikos organizavimo būdai.


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvos regione, kurių vidutinės metinės pajamos (per pastaruosius tris metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos jeigu įmonė veikia trumpiau) yra didesnės nei 50 000 Eur už savo pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas.


 

Numatomas finansavimas: iki 145 000 Eur. 

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 75 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;

– Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis;

– rinkodaros inovacijų turinio sukūrimą (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas;

– rinkodaros inovacijų diegimą e-priemonėse (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimą.


Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Netechnologinės inovacijos“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting