Netechnologinės inovacijos

Kvietimas Netechnologinės Inovacijos

2023-03-21

2023 m. lapkričio 20 d. paskelbtas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“  kvietimas ,,Netechnologinės inovacijos (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“. Kvietimui numatomas skirti iki 5 mln. Eur.


Kvietimo ,,Netechnologinės inovacijos“ tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.


Produkto/ paslaugos inovacija – naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimas ar jau esamo gaminio ar paslaugos
dizaino pakeitimas naujais, apimantis du etapus: pirma (dizaino sprendimo sukūrimo) veikla, apimanti dizaino tyrimą, dizaino koncepcijos idėjos parengimą ir jos detalizavimą, maketo, vizualizacijos ar eskizo kūrimą, antra (dizaino sprendimo diegimo) veikla, apimanti dizaino realizavimo bandymus, pavyzdžio (-ių) gamybą.

Proceso inovacija – naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba pateikimo būdo diegimas, įskaitant svarbius technologijų, įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus, įmonės lygmeniu.

Organizacinė inovacija –  naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityje


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 2 metus, registruotos ir veiklą vykdančios Vidurio ar vakarų Lietuvos regione, kurių:

– vidutinės metinės pajamos yra didesnės nei 75 000 Eur (per pastaruosius 2 metus) už savo pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas;.

– vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje.


Finansavimas – iki 140 000 Eur.:

1. Proceso ir/ arba organizacinių inovacijų diegimo veiklai iki 100 000 Eur.;

2. Dizaino sprendimų sukūrimo ir/ arba diegimo veiklai: iki 35 000 Eur.;

3. Prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai: iki 5 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

1. Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

2 – 3. Iki 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. Procesų ir/ arba organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

– projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 procentus nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

– išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;

– išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

– papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą).

2. Dizaino sprendimų sukūrimo ir/ arba diegimo išlaidos:

– naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir/ arba dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;

– naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis.

– netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

3. Prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. balandžio 29 d. 

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Netechnologinės inovacijos“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!