Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Kvietimas „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“

2021-05-19

Paskelbtas   2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas  pagal priemonę „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“.


Kvietimo „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.


Kvietimu  siekiama įkurti centrus, kuriuose bus teikiamos socialinės kompleksinės aukštos kokybės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant geriausiai atliepti vaiko interesus augti saugioje aplinkoje.


Remiama veikla: 

• Patalpų, kuriose bus teikiamos socialinės kompleksinės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, įrengimas;

• Socialinių kompleksinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimas (įskaitant ir apgyvendinimo centre paslaugas);

• Priemonių, būtinų socialinių kompleksinių paslaugų teikimui, įsigijimas;

• Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas;

• Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų kompetencijų, reikalingų darbui su vaikais ir šeimomis, ugdymas.


Galimi pareiškėjai: 

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų socialinių paslaugų vaikams ir (ar) šeimoms teikimo patirtį.

Galimi partneriai:

Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros.


Valstybės donorės: – Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė.


Reikalavimai projektams: finansavimas bus skiriamas projektams, atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus:

•  Darbas su vaiku ir šeima turi būti organizuojamas taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas);

• Visi atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, kurie teiks socialines paslaugas vaikams ir šeimoms turi būti įdarbinti „Vienos stotelės“ centre;

•  Projekto metu turi būti organizuojami mokymai atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams įgūdžių, reikalingų darbui su šeima, ugdymui. Ne mažiau kaip 50 proc. iš visų apmokytų specialistų turi būti „Vienos stotelės“ atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai darbui su šeima. Praktinė mokymų dalis turi sudaryti ne mažiau nei 60 proc. mokymo turinio;

•  Turi būti teikiamos apgyvendinimo paslaugos, sukuriant vaikui ir šeimai tinkamą, saugią aplinką. Apgyvendinimas turi būti taikomas tiek ilgai, kiek reikia šeimos krizei išspręsti, tačiau ne ilgiau nei 12 mėnesių. Projekto vykdymo metu apgyvendinimo paslauga turi būti teikiama nemokamai;

• Turi būti teikiamos tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugos, kurios atitiktų tėvų poreikius (pvz. identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.). Tėvystės įgūdžių ugdymas turi būti vykdomas tiek dirbant individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją), tiek grupėje (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos);

•  Turi būti užtikrinta pavėžėjimo paslauga, kai paslaugų gavėjas apgyvendinimo centre metu neturi kitos galimybės pasiekti centro ir (ar) švietimo ir ugdymo įstaigos ir (ar) darbovietės ir (ar) kitos būtinos įstaigos, institucijos ar organizacijos.


Finansavimas: nuo 700 000,00 Eur. iki 1 000 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: iki 2021 m. liepos 19 d. 16:00 val.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!