Kvietimas – viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui

2021-06-23

Iki 2021m. rugpjūčio 9 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti viešojo transporto parko atnaujinimui pagal priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“.


Kvietimui skirta suma, 27 mln. eurų.


Galimi Pareiškėjai    

Viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

Finansavimas skiriamas:

Naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui.


Elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik: biodujos, suslėgtosios arba suskystintos gamtinės dujos.


Finansavimas: iki 10 mln. eurų

Finansavimo intensyvumas :

55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;

60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Kvietimas: iki 2021m. rugpjūčio 9 d. 17 val.


Daugiau informacijos apie kvietimą skirtą viešojo transporto parko atnaujinimui rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!