Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui – 2 mln. Eur.

2021-06-01

Nuo liepos 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra kvies gamybos įmones teikti paraiškas finansavimui gauti –  mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui, mažinant ūkinės ir gamybinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų bei nuotekų užterštumą pagal priemones: ,,Oro apsauga“ ,,Vandens apsauga“.


Pagal priemone ,,Oro apsauga“  finansavimas skiriamas projektams:

Kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Kurių metu diegiami sprendimai susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu“, išskyrus projektus, susijusius su:

– šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba;

– gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis;

– anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu.

Pagal priemonę ,,Vandens apsauga“ finansavimas skiriamas projektams:

Kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis vandens aplinkos apsaugos efektas;

Kurių metu diegiami sprendimai susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu.


Projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 2 mln. eurų.


Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Finansavimas:  iki 200 ooo Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie priemones, skirtas mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui, rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!