MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas

2020-12-18

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) mokslininkus ir tyrėjus, bendradarbiaujančius su verslu, kviečia teikti tarptautinės programos EUREKA paraiškas pagal atnaujintą ES priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarpautiškumo skatinimas“ kvietimą. 


Kvietimo tikslas:

Skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki
bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę,
mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų
bandomąją gamybą);

Stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.


Remiama veikla:  MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Galimi pareiškėjai: Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:
Privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga);
Mokslo ir studijų institucijos.


Privalomas bent 1 tarptautiniu partneriu, kuris priklauso EUREKA programos valstybių narių MTEP bendradarbiavimo tinklui. Juo gali būti ir užsienio įmonė, ir užsienio mokslo ir studijų institucija. 


Reikalavimai  priemonės MTEP rezultatų komercinimo ir tarpautiškumo skatinimas projektams:

 I konkurso etape turi būti suformuotas projekto konsorciumas su tarptautiniu partneriu ir su juo pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis;

„Eureka“ bendradarbiavimo projektams parengtas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, užpildytas anglų kalba pagal formą, kuri skelbiama „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org);

„Eureka“ klasterių projektams parengta paraiška pagal klasterio reikalavimus, jos įvertinimas.

II konkurso etape, projektui turi būti suteiktas „Eureka“ projekto statusas.
Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:
privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga);
mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas: iki 300 000 Eur.

Kvietimas:

Konkursas organizuojamas dviem etapais: paraiškos teikiamos iki 2021 m. sausio 18 d.,  atrinkti pareiškėjai bus kviečiami dalyvauti antrajame etape, kuris vyks iki 2021 m. kovo 18 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!