Expo galimybės

,,Naujos galimybės LT“- naujų rinkų paieškai

2022-02-08

Priemonės ,,Naujos galimybės LT” tikslas: paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Remiama veikla: grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“.


Reikalavimai projektams:

– Kiekvieną MVĮ tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje turi atstovauti skirtingi atstovai, kurie negali būti projekto vykdytojo atstovais (jei tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvauja penkios MVĮ, tai turi vykti ne mažiau negu penki šių MVĮ atstovai, kurie turi būti MVĮ darbuotojais);

– Vienas darbuotojas tos pačios tarptautinės parodos, mugės ar verslo misijos metu negali atstovauti daugiau nei vienos MVĮ. Projekto vykdytojo atstovas gali vykti kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo;

– Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.


Pareiškėjas projekte turi dalyvauti su ne mažiau kaip su penkiomis MVĮ.


Finansavimas: nuo 100 000 iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 70 iki 90 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;

– dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos:

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje išlaidos;

– tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos;

– MVĮ produkcijos parodymo ir (arba) pristatymo virtualioje erdvėje vykstančioje tarptautinėje parodoje (e. parodoje), virtualioje erdvėje vykstančioje mugėje (e. mugėje) išlaidos (apima su papildomo produkcijos matomumo užsakymu susijusias išlaidas).

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje, kai įmonę pristato atstovas, išlaidos;

– MVĮ (galutinio naudos gavėjo) atstovo išlaidos;

– išvykstamųjų verslo misijų išlaidos:

– atvykstamųjų verslo misijų išlaidos.


Atrankos kriterijai:

– Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo veiklas;

– Galutiniai naudos gavėjai, dalyvaujantys projekte, yra labai mažos įmonės;

– Galutinio naudos gavėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Kvietimas: numatomas 2021 m. I ketvirtį.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jus domina, susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!