,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" verslo įgūdžių stiprinimui

Norway Grants kvietimas ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2022-04-08

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia Žalios pramonės inovacijų srities kvietimą pagal 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Norway Grants” programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“. Kvietimui numatoma skirti 3,7 mln. eur.

Kvietimo tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Remiama veikla – naujų produktų / technologijų diegimas:

Finansuojamas naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.


Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.


Finansavimas: nuo 200 000 iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 35 iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– ilgalaikis turtas, įranga, įrenginiai;
– konsultacinės paslaugos, susijusius su naujų produktų ar technologijų diegimu/ projekto pirkimų vykdymas (darbo užmokestis)- komunikacijos ir viešinimo išlaidos, partnerio iš Norvegijos audito išlaidos;
– veiklas vykdančių projekto vykdytojo ar projekto partnerio iš Norvegijos darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidos, įskaitant dienpinigius;
– projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.


Atrankos kriterijai:

Projekto poveikis gamtos išteklių naudojimui – siekiant gauti balus už šį kriterijų reikėtų, kad įdiegus naują įranga energijos/žaliavų/ vandens arba kuro sąnaudos produkcijos vienetui sumažėtų daugiau kaip 10 procentų (jeigu sumažėja pagal du kriterijus skiriami papildomi balai);
Projekto poveikis oro taršai – aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių įgyvendinimas leis sumažinti oro teršalų koncentraciją ir (arba) kiekį produkcijos vienetui daugiau kaip 10 procentų;
Dvišalė partnerystė – papildomi balai suteikiama už Norvegijos partnerį.

Kvietimas: iki 2022 birželio 8 d.


Daugiau informacijos apie Norway Grants kvietimą rasite čia ir čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiam kvietimas, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!