,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" verslo įgūdžių stiprinimui

Norwaygrants programos kvietimai

2020-09-14

Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos (toliau – ES), Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystė susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti.

2014-2021 m. EEE finansiniu mechanizmu  siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius valstybių donorių ir valstybių, paramos gavėjų, santykius.


 

Šiuo metu paskelbti Norwaygrants programos kvietimai:


„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Pagal Norway Grants programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimą, Lietuvos įmonės gali gauti iki 2 mln. Eur. Norway Grants investicijų.

Programos tikslas: skatinti žaliųjų inovacijų plėtrą, didinti verslo konkurencingumą ir skatinti Lietuvos perėjimą prie tvaraus, aukštesnės pridėtines vertės ekonomikos modelio.

Remiama veikla: aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Finansavimas: nuo 10 000 iki 2 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 25-80% projekto vertės.

Kvietimo pabaiga:  2020 lapkričio 6 d.

Daugiau informacijos rasite čia.


„Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“

Iki rugsėjo 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Programa skatina į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvas, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekliai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantis bendruomenėje net ir Programai pasibaigus.

Kvietimo tikslas: stiprinti vietinį kultūrinį verslumą.

Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas pagal dvi kryptis:

1 Kryptis: projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro (pirmoji kryptis);

2 Kryptis: projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą (antroji kryptis).

Finansavimas: nuo 200 000 iki 1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Daugiau informacijos rasite čia.


„Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Iki spalio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „ Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas”.

Programos tikslas:

Gerinti kultūrinių, meninių ir kūrybinių veiklų prieinamumą regionuose:

pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą regionuose ir užtikrinti lygiavertį prieinamumą;

skatinti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose;

stiprinti bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų regionuose ir didesniuose miestuose.

 Finansavimas: nuo 50 000 iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Daugiau informacijos rasite čia.

 


 

 

 

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!