Norwaygrants programos „Sveikata” kvietimai

2021-05-27

Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos (toliau – ES), Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystė susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti.


2014-2021 m. EEE finansiniu mechanizmu  siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius valstybių donorių ir valstybių, paramos gavėjų, santykius.


Šiuo metu paskelbti Norwaygrants programos „Sveikata“ kvietimai:


Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“:

Priemonės tikslas: bendruomenines psichikos sveikatos paslaugų stiprinimas ir gerinimas diegiant gerovės konsultantų paslaugos teikimą konkrečioje (-iose) savivaldybėje (-ėse).

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos viešosios institucijos.

Galimi partneriai:

Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) viešosios institucijos;

ne pelno siekiantys juridiniai asmenys;

nevyriausybinės organizacijos.

Remiama veikla:

 • Gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimas;

• Gerovės konsultantų paslaugos teikimas;

•Veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje(-iose) savivaldybėje(-ėse), klientų pritraukimą ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimą.

Finansavimas: nuo 45 000 Eur. iki 142 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimas: iki 2021 m . birželio 21 d.

Daugiau informacijos apie priemonę Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“  rasite čia.


Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“:

Priemonės tikslas: kvietimų siekiama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.

Galimi pareiškėjai: 

Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos);

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos – sveikatos priežiūros licencijas turinčios: 1) valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos; 2) valstybės ir savivaldybių įmonės; 3) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Galimi partneriai:

Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos);

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos;

Valstybių donorių nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos.

Remiama veikla: 

• Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas;

• Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas.

Finansavimas: nuo 60 000 Eur. iki 185 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Kvietimas: iki 2021 birželio 28 d.

Daugiau informacijos apie priemonę Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ rasite čia.


„Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“:

Priemonės tikslas: kvietimu  siekiama įkurti centrus, kuriuose bus teikiamos socialinės kompleksinės aukštos kokybės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant geriausiai atliepti vaiko interesus augti saugioje aplinkoje.

Galimi pareiškėjai: 

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų socialinių paslaugų vaikams ir (ar) šeimoms teikimo patirtį.

Galimi partneriai:

Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros.

Remiama veikla: 

• Patalpų, kuriose bus teikiamos socialinės kompleksinės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, įrengimas;

• Socialinių kompleksinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimas (įskaitant ir apgyvendinimo centre paslaugas);

• Priemonių, būtinų socialinių kompleksinių paslaugų teikimui, įsigijimas;

• Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas;

• Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų kompetencijų, reikalingų darbui su vaikais ir šeimomis, ugdymas.

Finansavimas: nuo 700 000,00 Eur. iki 1 000 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: iki 2021 m. liepos 19 d. 16:00 val.

Daugiau informacijos rasite čia.


Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Daugiau informacijos apie Norway grants programos „Sveikata” kvietimus rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!