Rich result on Google's SERP when searching for 'Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą'

Parama investicijoms į produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą 2021

2021-07-13

Nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d. NMA kvies teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę  „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“.


Priemonės Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ tikslas: 

-Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
-Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

-Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
-Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

-Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai;
-Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.


Finansavimas:  vienam projektui iki 1 000 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

-Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

-Bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!