Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2022 m.

2022-05-10

Nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 birželio 30 d. NMA kvies teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“.


Priemonės Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ tikslas: 

– Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
– Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

1. Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;

2. Kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:

– Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
– Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

– Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai;
– Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.


Finansavimas:  

Vykdant 1. veiklą iki 5 000 000 Eur. ;

Vykdant 2. veiklą iki 1 000 000 Eur.

Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomi paramos ribojimai – 200 000 Eur. vienam projektui.  


Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– Projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

– Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

– Bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!