Rich result on Google's SERP when searching for 'Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą'

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020-07-17

Paskelbtas NMA kvietimas, nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 21d.  teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Parama skirta didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti ūkių subjektų technologijas;

Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Tinkami pareiškėjai:

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla;

Paraiškos pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu nepriimamos.

Tinkama finansuoti veikla:

Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

Kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;

Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;

Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Didžiausias paramos dydis:

Iki 1 300 000 mln.

Finansavimo intensyvumas- 5o proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Naujų įrenginių ir įrangos (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

Bendrosios ir projekto viešinimo išlaidos.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!