Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2020-10-19

Smulkieji ūkio subjektai  kviečiami iki lapkričio 4d. teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui vystyti.


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia smulkiuosiuose ūkininkus iki  lapkričio 4 d. teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.


Remiama veikla:

Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai: 

Kaimo vietovėje veikiantys:

Smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur .

Smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha.

Labai mažos įmonės, veikiantis ne trumpiau kaip du metus;

Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie viename projekte užsiima ta pačia ekonomine veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama (-omis) ekonomine (-ėmis) veikla (-omis).

Finansavimas:

iki 90 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ( ne daugiau kaip 10 proc. projekto vertės),  ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms ( ne daugiau kaip 5proc.);

 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;

 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

Einamosios bendradarbiavimo išlaidos;

Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;

Naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;

Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;

Nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms;

Kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos.

Infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo ( išlaidos;

Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais techniką;

Dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;

Bendrosios išlaidos.

Kvietimas : iki 2020.11.04

Daugiau informacijos apie priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ rasite čia.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!