InoStartas

Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą

2022-01-03

Kultūros ir kūrybinių industrijų atstovai kviečiami teikti paraiškas, finansavimui gauti pagal LVPA gruodžio 31 d. paskelbta priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ kvietimą. Pareiškėjai gali pretenduoti į finansavimą iki 800 000 Eur. 80% finansavimo intensyvumu.


Priemonės tikslas:  paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias KKI sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Remiama veikla:

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Galimi pareiškėjai:

MVĮ, veikiantis KKI sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Galimi partneriai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Finansavimas: nuo 100 000 iki 800 000 Eur.;

– Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

– Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento  53 straipsnio nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų).

Finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:


Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai:

– Naujo pastato statybos ar esamo pastato rekonstravimo, remonto (kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto) darbų įsigijimo išlaidos. Naujo pastato statybos, esamo pastato rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo (partnerio) nuosavybė;

– Projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), energijos vartojimo audito, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

– Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros (informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo interesams)ir kitas susijusias išlaidas);

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 m. kovo 28  d.

KKI sektoriui priskiriamų įmonių EVRK. kodų sąrašą rasite čia.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiam kvietimas, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!