Paskelbtas kvietimas iki rugpjūčio 31d. teikti paraiškas verslo plėtros kaime paramai gauti

2020-07-17

Liepos 1d. Nacionalinė mokėjimo agentūrą (NMA) paskelbė paraiškų teikimo pradžią pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ paramai verslui kaime gauti.

Šiais Žemės ūkio ministerija paraiškų pagal Kaimo plėtros programos veiklą rinkimo etapui skyrė 23 077 753 Eur paramos lėšų.

Kam skiriama parama:

Parama skirta įvairinti ekonominę veiklą kaimo vietovėse, padėti kurti ir plėsti mažąsias įmones, palengvinti darbo vietų jose kūrimą.

Pagal KPP veiklą parama bus skiriama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtrai.

Tinkami pareiškėjai:

Privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus.

Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Taip pat pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Svarbu turėti projekto finansavimo šaltinį

Pareiškėjas, kuris teikia paraišką, turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nurodyti verslo vykdymui reikalingas pareiškėjo lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas ir jas pagrįsti verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Projektą, privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o jį pradėti įgyvendinti būtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Sukūrus vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos

Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Nauja statybai, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai:

Infrastruktūros įrengimui (apšvietimas, privažiavimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos ir pan.);

Naujos technikos, įrangos įsigijimui ir įrengimui. Įsigijimui kompiuterinės, programinės įrangos, skirtos įsigijamos įrangos ar technologinio proceso valdymui.

Bendrosios (administracinės) išlaidos.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!