Netechnologinės inovacijos

Paskelbtas kvietimas ,,Naujos galimybės LT”

2022-02-22

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė priemonės “Naujos galimybės LT” kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti. Tuo siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) didinti savo produkcijos eksportą, kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai.

Priemonės tikslas: paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“. Pagal Aprašą partneriai negalimi.


Kiekvienai MVĮ tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje turi atstovauti skirtingi atstovai, kurie negali būti projekto vykdytojo atstovai (jei tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvauja penkios MVĮ, tai turi vykti ne mažiau negu penki šių MVĮ atstovai, kurie turi būti MVĮ darbuotojai,.).


Reikalavimai projektui:

– Projekte pareiškėjas turi dalyvauti su ne mažiau kaip penkiomis MVĮ;

– Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

Finansavimas: nuo 100 000 iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 70 iki 90 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;

– dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos:

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje išlaidos;

– tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos;

– MVĮ produkcijos parodymo ir (arba) pristatymo virtualioje erdvėje vykstančioje tarptautinėje parodoje (e. parodoje), virtualioje erdvėje vykstančioje mugėje (e. mugėje) išlaidos (apima su papildomo produkcijos matomumo užsakymu susijusias išlaidas).

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje, kai įmonę pristato atstovas, išlaidos;

– MVĮ (galutinio naudos gavėjo) atstovo išlaidos;

– išvykstamųjų verslo misijų išlaidos:

– atvykstamųjų verslo misijų išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 m. kovo 22 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Naujos galimybės LT” rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jus domina, susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!