Paskelbtas kvietimas skirtas ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse“

2022-11-18

Paskelbtas kvietimas Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“, skirtas paskatinti pramonės įmones padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei sparčiau pereiti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo. Kvietimo biudžetas 10 000 000 Eur.


Priemonės ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Remiama veikla: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.


Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės veiklų


Remiama veikla: skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Reikalavimai projektams: projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos
vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones.


– MVĮ įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su paraiška pateiktoje Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones.

– Didelių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu
su paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito, atlikto Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos
valstybių narių kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių, ataskaitoje ir, jei atliktas ir
pateiktas, papildomo audito, ataskaitoje rekomenduojamas priemones..


Finansavimas: nuo 20 000 iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;

55 proc. vidutinėms įmonėms;

45 proc. didelėms įmonėmis;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas būtinas AEI gamybai skatinti.


Tinkamų finansuoti išlaidų nustatymas:

– jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši su AEI susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

– jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.

Kvietimas: nuo 2022 lapkričio 18 d. iki 2023 m. vasario 28 d. 14 val.


Daugiau informacijos apie kvietimą skirtą ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas) rasite čia.

Jeigu šis kvietimai Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!